Uncategorized

สัญญาณโรมมิ่งคืออะไร อยากรู้ต้องอ่าน

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆ สัญญาณโทรศัพท์จากที่เคยเป็นตัวย่อของเครือข่ายอยู่ดีๆ กลายเป็นขึ้นตัว R โดยที่เครื่องไม่สามารถรับสัญญาณอะไรได้เลย แล้วเจ้าตัว R มันคืออะไร ???

R (Roaming) คือ บริการข้ามเครือข่าย ออกมาแบบเพื่อให้ผู้ที่นำสมาร์ทโฟนไปใช้งานด้านนอกพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเครือข่ายที่ใช้งานอยู่อาจส่งคลื่นความถี่ไปไม่ถึง ให้สามารถใช้งานสมาร์ทโฟนได้ตามปกติ โดยอาศัยเครือข่ายอื่นมาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ โรมมิ่งภายในประเทศ (Local Roaming) และโรมมิ่งต่างประเทศ (International Roaming)

  • โรมมิ่งในประเทศ

บริการโรมมิ่งนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับใช้บริการเมื่อเวลาที่คุณเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น แต่สามารถใช้ในประเทศได้เช่นกัน ด้วยโรมมิ่งในประเทศนั้นเกิดขึ้นมาจากการที่ผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่ายภายในประเทศ มีคลื่นความถี่สัญญาณเครือข่ายที่มากกว่าหนึ่งความถี่ ฉะนั้นการโรมมิ่งในประเทศจึงเป็นการสลับเลือกความถี่ที่เหมาะสมในการใช้งานมากที่สุดให้กับผู้ใช้งาน

ในการใช้งานโรมมิ่งภายในประเทศนั้นจะไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่ม ซึ่งสามารถดูได้จากแถบด้านหน้าจอโทรศัพท์ด้านบนจะขึ้นเป็นตัว R เมื่อมีการโรมมิ่งเกิดขึ้น (สมาร์ทโฟนบางรุ่นจะขึ้นเป็นตัวไอคอนรูปสามเหลี่ยม) ส่วนสาเหตุที่ควรเปิดใช้โรมมิ่งในประเทศนั้นเพราะบางครั้งเราจะเห็นได้ว่าสัญญาณคลื่นความถี่ของเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ยังคงมีให้บริการไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงต้องทำการโรมมิ่งสัญญาณจากอีกคลื่นความถี่หนึ่ง (ในเครือข่ายเดียวกัน) มาใช้งานแทนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อที่สำคัญ

  • โรมมิ่งต่างประเทศ

เมื่อไหร่ที่คุณต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วต้องการพกสมารท์โฟนไปด้วย พร้อมกับการใช้ซิมเดิมคุณก็สามารถทำได้ โดยก่อนเดินทางให้คุณไปแจ้งผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอเปิดใช้บริการโรมมิ่ง ซึ่งส่วนมากผู้ให้บริการเครือข่ายมักจะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับโรมมิ่งในแต่ละประเทศด้วยราคาที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งค่าบริการโรมมิ่งต่างประเทศแบบ Voice & SMS และ โรมมิ่งต่างประเทศสำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตก็มีราคาที่ไม่เท่ากันอีกด้วย

การเลือกใช้ควรเลือกใช้งานอินเตอร์เน็ตจะดีกว่าเพราะมีราคาที่ถูกกว่าโรมมิ่งที่โทรและรับส่งข้อความ เพราะในการใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่จำเป็นที่จะต้องส่งต่อสัญญาณย้อนกลับมาที่ประเทศต้นทาง เนื่องจากไม่ว่าจะต่ออินเตอร์เน็ตเครือข่ายใดๆ ก็สามารถเข้าถึงเว็บไซต์เชื่อมต่อกันได้ทั่วโลกทั้งหมด

ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าการใช้งานโรมมิ่งในประเทศไม่มีค่าบริการและควรที่จะเปิดไว้เพื่อให้ใช้งานเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันหากต้องไปใช้งานต่างประเทศจะมีการคิดค่าบริการซึ่งควรสอบถามให้ละเอียดก่อนการเปิดใช้งาน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าบริการโดยไม่จำเป็น กรณีที่ต้องการประหยัดก็มีหนทางอื่นให้เลือกเช่นการใช้งาน WiFi ของโรงแรมเป็นต้น