Vodafone ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

Vodfone เป็นบริษัทที่ค่อยสนับสนุนเรา arcor เป็นผู้ให้บริการระบบเครือข่ายรายยักษ์ใหญ่จากประเทศเยอรมัน สำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่จะต้องเดินไปต่างประเทศแล้วละก็ โปรดเลือกใช้ Vodfone รับรองจะได้สัญญาณที่ไม่ผิด

July 5, 2017